63.866 km
Speedometeret holdt op med at virke, først sporadisk, men derefter permanent. Signalet kommer fra omdrejningsføleren i gearkassen: Eftersom der er fast gearing og ingen kobling, så drejer gear-akslen altid i samme forhold til hjulomdrejningerne, og kan direkte benyttes til speedometer-signal.

Motorstyringen benytter også omdrejningsfølerens signal: Når der ikke er korrekt signal, kan motorstyringen brænde af! Så bilen har holdt stille, mens den ventede på at jeg fik tid til at reparere det.

Jeg fandt en tråd på elbilforum.no der beskrev at ledningerne ofte slides over, og at de kan forlænges uden at tage motoren ud af bilen. Da jeg kørte bilen på ramper og kiggede efter, var det klart at en af ledningerne til omdrejningsfølerstikket på gearkassen var slidt over. Jeg klippede de øvrige ledninger, så jeg kunne tage stikket ind og lodde ledningsstykker på, til forlængelse.

Efter lidt googling fandt jeg noget værktøj der så ud til at kunne hjælpe med at lodde stikket på under bilen: Afisoleringstang, loddesamlere og varmluftpistol.

Det fungerede som forventet, og var en stor hjælp. Det var ikke lykkedes at lodde ledningerne sammen uden dette værktøj!

Nu fungerer speedometer og motorstyring perfekt, så bilen benyttes igen til pendling til job smiley